Bitcoin Được Chấp Nhận Bởi Chi Nhánh Pick n Pay Tại Nam Phi

Bitcoin Được Chấp Nhận Bởi Chi Nhánh Pick n Pay Tại Nam Phi

Một trong những thắng lợi lớn nhất cho Bitcoin tại Nam Phi là Pick n Pay ở Cape Town sẽ chấp nhận tiền thuật toán cho các khoản thanh toán bắt đầu từ hôm nay. Hệ thống thanh toán đang được cung cấp bởi Electrum – một nền tảng phần mềm được tạo ra để xử lý thanh toán bằng các loại tiền tệ khác nhau.

Jason Peisl, giám đốc điều hành IS của Pick n Pay, cho biết: “Tại Pick n Pay, một trong những giá trị quan trọng của chúng tôi là chấp nhận thay đổi, khuyến khích đổi mới và lãnh đạo. Tiền thuật toán và Bitcoin vẫn là các khái niệm thanh toán tương đối mới, tuy nhiên chúng ta có thể chấp nhận cách thức thanh toán thay thế như vậy. ”

Được Chấp Nhận Rộng Rãi

Khi sự tăng trưởng trong phương pháp thanh toán tiếp tục, giá trị tiền tệ tổng thể của Bitcoin tiếp tục tăng lên. Đây là một khía cạnh quan trọng của việc chấp nhận tiền thuật toán trở thành chính thức cũng như tăng tính thanh khoản của loại tiền này.

Bitcoin và tiền thuật toán ngày càng được chấp nhận rộng rãi

Bitcoin và tiền thuật toán ngày càng được chấp nhận rộng rãi

Tính thanh khoản và sự chấp nhận chính thức tạo ra mức độ nhận thức cao hơn cho người dân. Do đó mức độ sử dụng tiền thuật toán cũng cao hơn. Quá trình này được gọi là “chu kỳ satoshi”. Dù có nhiều tin tức tiêu cực, sự chấp nhận dường như đang phát triển cho Bitcoin.

Nguồn: cointelegraph

Lưu ý: BFS chỉ là trang chuyên cung cấp thông tin, tin tức liên quan đến tiền thuật toán và công nghệ Blockchain. Bất cứ bài viết nào của chúng tôi đều mang tính chất khách quan, được viết dựa trên nhưng thông tin thu thập được và không phải là một lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không khuyến khích bạn nghe theo bất cứ tin tức nào và đổ tất cả tài sản của bạn vào việc đầu tư. Độc giả nên tự nghiên cứu và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Bitcoin Được Chấp Nhận Bởi Chi Nhánh Pick n Pay Tại Nam Phi
15
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here