Đạo Luật Blockchain Được Ký Bởi Thống đốc Tiểu Bang Delaware

Đạo Luật Blockchain Được Ký Bởi Thống đốc Tiểu Bang Delaware

Thống đốc tiểu bang Delaware – John C. Carney Jr – đã chính thức ký vào dự luật được giới thiệu vào ngày 4 tháng 5 vừa rồi. Dự luật này sẽ chính thức hợp pháp hóa và thừa nhận các giao dịch của Blockchain đối với kiểm toán và hồ sơ kinh doanh cho các công ty đã đăng ký trong tiểu bang này.

Công Nhận Các Bản Ghi Và Sổ Cái Blockchain

Một phần của đạo luật này đề cập rằng: “”Bất kỳ hồ sơ nào được quản lý bởi hoặc thay mặt cho công ty trong quá trình kinh doanh thường xuyên mà có sổ cái lưu trữ chứng khoán, sổ sách kế toán và sách ghi chép theo phút thì đều có thể được lưu giữ, hoặc thông qua dưới bất kỳ hình thức nào.

Các hình thức lưu trữ này bao gồm: thiết bị lưu trữ, các loại phương pháp hoặc một hoặc nhiều mạng điện tử hay cơ sở dữ liệu (bao gồm một hoặc nhiều mạng điện tử hoặc cơ sở dữ liệu phân tán) với điều kiện hồ sơ được lưu trữ có thể được chuyển thành dạng giấy rõ ràng trong một khoảng thời gian hợp lý.”

Công nghệ Blockchain đang dần phủ sóng toàn cầu

Công nghệ Blockchain đang dần phủ sóng toàn cầu

Mặc dù dự luật được viết khá mơ hồ nhưng điều này cũng có thể hiểu là các công ty – phần nhiều trong số đó được đăng ký tại Delaware – có thể lưu trữ hồ sơ tài chính bằng bất kỳ phương tiện điện tử nào. Bất kể các yêu cầu kỹ thuật truyền thống về cách các công ty này đã làm, bao gồm các hồ sơ Blockchain. Miễn là những hồ sơ này có thể được in trên giấy “trong một thời gian hợp lý”, Tiểu Bang Delaware sẽ chấp nhận chúng là xác thực và có thể kiểm chứng được.

Giao Dịch Blockchain Là Dữ Liệu Có Thể Xác Minh

Sau sự nhanh chóng sửa đổi luật chung về các công ty của Delaware, Blockchain đã đưa tin về đoạn văn này như một cột mốc “lịch sử”. Các công ty Blockchain cho biết bang Delaware hiện công nhận các giao dịch điện tử được ghi lại trong Blockchain như một dữ liệu có thể xác minh được.

Vì vậy, tất cả các giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng tiền thuật toán có thể được xác định một cách chắc chắn rằng chúng được ghi lại trong sổ kế toán và hoàn toàn hợp lệ. Điều này có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến thuế và hồ sơ tập trung của các tập đoàn.

Giao dịch Blockchain là dữ liệu có thể xác minh

Giao dịch Blockchain là dữ liệu có thể xác minh

Jack Markell – cựu thống đốc bang Delaware – cũng đã khởi xướng một sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả của Blockchain trong chính phủ và đạo luật này mới chỉ là một trong những bước đi đầu tiên.

Nguồn: cointelegraph

Lưu ý: BFS chỉ là trang chuyên cung cấp thông tin, tin tức liên quan đến tiền thuật toán và công nghệ Blockchain. Bất cứ bài viết nào của chúng tôi đều mang tính chất khách quan, được viết dựa trên nhưng thông tin thu thập được và không phải là một lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không khuyến khích bạn nghe theo bất cứ tin tức nào và đổ tất cả tài sản của bạn vào việc đầu tư. Độc giả nên tự nghiên cứu và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Đánh Giá Bài Viết
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here