Mỹ Đề Xuất Ngừng Thu Thuế Đối Với Hóa Đơn Bitcoin Dưới 600 USD

Mỹ Đề Xuất Ngừng Thu Thuế Đối Với Hóa Đơn Bitcoin Dưới 600 USD

Một dự luật mới tại Mỹ được giới thiệu với sự ủng hộ của các đảng phái nhằm tạo ra một cơ cấu thuế hợp lý hơn cho người sử dụng tiền thuật toán.

Dự luật này có tựa đề “Đạo luật thuế công bằng cho tiền thuật toán”. Dự luật này đang tìm cách tạo ra một điểm mua tối thiểu mới mà ở đó Bitcoin có thể được sử dụng như một loại tiền tệ mà không phải trả thuế thu nhập.

Dự thảo luật do Đại diện Jared Polis (D-Co) và Đại diện David Schweikert (R-Az) đưa ra. Đạo luật này sẽ cung cấp một điểm cứu trợ cho các chủ sở hữu các loại tiền thuật toán và tạo ra một pháp luật tương tự như quy định đã được áp dụng đối với tiền tệ nước ngoài.

Mỹ đang đề xuất mức giao dịch tối thiểu mới để áp dụng thuế cho các giao dịch bằng tiền thuật toán

Mỹ đang đề xuất mức giao dịch tối thiểu mới để áp dụng thuế cho các giao dịch bằng tiền thuật toán

Dự thảo luật quy định rằng một loạt các giao dịch tương tự như nhau sẽ được coi là một giao dịch, nhưng không có hướng dẫn hay mô tả về mức độ tương tự của các giao dịch. Dự luật nói rằng: “Theo mục đích của tiểu mục này, tất cả các giao dịch hoặc trao đổi là một phần của cùng một giao dịch (hoặc một loạt các giao dịch liên quan) sẽ được coi là một lần bán hoặc trao đổi.”

Dự luật đưa ra vào thời điểm có mối quan tâm rộng rãi giữa người giữ tiền thuật toán về các chính sách thuế liên bang. Những tin tức gần đây về cuộc đối thoại giữa Coinbase và IRS là một ví dụ về sự không chắc chắn ngày càng tăng của người dùng tiền thuật toán và các nhà quản lý.

Nguồn: cointelegraph

Lưu ý: BFS chỉ là trang chuyên cung cấp thông tin, tin tức liên quan đến tiền thuật toán và công nghệ Blockchain. Bất cứ bài viết nào của chúng tôi đều mang tính chất khách quan, được viết dựa trên nhưng thông tin thu thập được và không phải là một lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không khuyến khích bạn nghe theo bất cứ tin tức nào và đổ tất cả tài sản của bạn vào việc đầu tư. Độc giả nên tự nghiên cứu và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Đánh Giá Bài Viết
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here